Hantering av personuppgifter

Regelverket som hanterar personuppgifter heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU sedan 2018.

IFK Törnskogen behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi nu tillhandahåller dig.

IFK Törnskogen är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med IFK Törnskogen genom email tennistornskogen@gmail.com. Medlemskapet i IFK Törnskogen är frivilligt men IFK Törnskogen behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas i bokningssystemet MATCHi som IFK Törnskogen använder som medlemsregister och som används för bokning och inköp av tider på IFK Törnskogens tennisbana. De personuppgifter som vi behandlar om dig är den information som du anger i MATCHi när du skapar konto och blir medlem i IFK Törnskogen: medlemsnummer, namn och e-postadress men det kan också vara personnummer, adress, telefonnummer, mobilnummer och hemsida. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i IFK Törnskogen är laglig för att den är nödvändig för fullgörande av ditt medlemsskap och för att IFK Törnskogen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifter för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård. Att sköta anläggningens bokningsadministration och  medlemsadministration, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
IFK Törnskogen lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera dina bokningar på vår anläggning. 

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du har rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade eller att begära  bli raderad.

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom ditt medlemskap i IFK Törnskogen bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Med vänlig hälsning

Styrelsen IFK Törnskogen