Styrelsen

Styrelsen 2023

Björn Torstensson – Ordförande 

Ledamot Helena Leksell – Kassör

Ledamot Bengt Wåhlin – Banchef

Ledamot Jan Lönnquist – Bitr. Banchef

Ledamot Anne Fröjd – Sekreterare

Ledamot Lars Eliasson

Suppleant Johan Viitanen

Önskar du engagera dig i verksamheten är du välkommen att kontakta tennistornskogen@gmail.com