Banan börjar bli riktigt fin nu efter många vältningar men det behövs mer. Har du möjlighet att hjälpa till med vältning i helgen så är det mer än välkommet.

Vi kommer att öppna banan för spel på måndag 1 maj.

Hälsningar från banansvariga,

Bengt och Janne  

Arbetsgången är: Vattna vid behov – välta – sopa banan.

Det finns en vältlista i kuren där du antecknar din vältning.